Электронная библиотека имени Усталого Караула


ГлавнаяБиблиографияАнархизм в истории России: От истоков к современности
АБВГДЕЖЗИ, ЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ, A–W
Иностранные публикации ● Дополнительный списокПредметный указательСборникиАрхивыТруды Кропоткина на японскомПериодикаСайты

ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

 1. Анархо-махнівщина і Радянська влада. - Харьков : Б. и., 1921. - 15 с.
 2. Балабушевич, Т. Витоки тероризму у Центрально-східній Європі : (історична ретроспектива) // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. - Київ, 2003. - Вип. 7. - С. 443-448. - (19-20 вв.).
 3. Барысёнак, Ю. А. Бакунін у Белapyсі // Полымя. - Минск, 1989. - № 4. - С. 218-222.
 4. Білий, П. X. Розгром махновщини // Укр. іст. журн. - Київ, 1971. - № 5. - С. 10-20.
 5. Васковський, Р. Нестор Махно і Катеринослав // Наше місто. - 1998. - 26 груд.
 6. Верстюк, В. Ф. Махновщина : Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - Київ : Наукова думка, 1991. - 368 с. - Библиогр. : с. 354- 362.
 7. Волковинський, В. Н. Батько Махно. - Київ : Т-во «Знання» України, 1992.-47 с.
 8. Волковинський, В. Н. Батько Махно : міфи, реальність // Культура і життя. - 1989. - 10 верес.
 9. Волковинський, В. Н. Нестор Махно : звивисті стежки політичного авантюриста // Укр. іст. журн. - 1989. - № 7. - С. 112-123 ; № 9. - С. 122- 136 ; № 10.-С. 130-136 ; № 11. - С. 91-99 ; 1990.- № 2. - С. 108-120 ; № 4.-С. 108-120 ; № 5. - С. 116-126 ; № 6. - С. 119-131 ; № 7.-С. 121- 134 ; № 8.-С. 104-113 ; № 9. - С. 85-93 ; № 12.-С. 132-142.
 10. Волковинський В. Нестор Махно : легенда і реальність. - Київ : Perlіt productіon ltd., 1994. - ... с.
 11. Графски, В. Анархизьмт в историята и сьвременните интерпретации // Сьвременни социални теории. - София, 1986. - Г. 13. Кн. 2. - С. 38-49. - (на болг. яз. ; рез. на рус., англ.).
 12. Гинёв, Д. Нормативен натурализм, епистемологичен анархизьм и херменевтична онтология // Философия. - София, 1995. - Г. 4. - № 2. - С. 15- 18. - (на болг. яз.).
 13. Голуб, A. «Він мріяв про вихор бою...» // Бористен. - 2000. - № 5. - С. 6- 9.
 14. Гросул, В. Я. Ралли-Арборе 3. К. // Молдавская Советская энциклопедия литературы и искусства. - Т. 1. - Кишинев, 1985. - С. ... (на молд. яз.).
 15. Даушков, С. Скарбунок отомана Махно // Календар для укр. працюючих людей, приятель народу на pік 1938. - Львів, 1937. - С. 45-48.
 16. Загороднюк, В. П. Вид плюрализму до анархизму : (Критич. анализ философии П. Фейэрабенда) // Филос. думка. - Київ, 1988. - № 6. - С. 116-118.- Рец. на кн. : Касавин, И. Т. Теория познания в плену анархии : Критический анализ новейших тенденций в буржуазной философии науки. - М. : Политиздат, 1987. - 191 с.
 17. Затоньский, В. 3 минулого. - Харюв, 1926. - 56 с.
 18. Кароткі курс гісторыі анархізму / Пад рэд. П. Канавальчыка. - Менск : Падручник рэволюцыянэра, 2000. - 36 с.
 19. Кирилкж, В. Нестор і Галина // Літ. Україна. - Київ, 2000. - 9 листоп.
 20. Коломоец. Анархистская эмиграция в Швейцарии в период спада первой российской революции (1906-1907 гг.) // Первая российская революция 1905-1907 гг. в свете нового экономического мышления : Республ. научно-практ. конф. - Кн. 2. - Горловка, 1990. - С. 33-34. - (на укр. яз.).
 21. Круглов, С. М., Фомиченко, В. В. У полони утопий : Критика сучас. буржуаз. та дрибнобуржуаз. теорий сусп. розвитку. - Київ : Политвидав Украині, 1980. - 150 с.
 22. Кучер, О. О. Разгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні в 1921-1923 рр. - Харків, 1971.-... с.
 23. Кюранов, Д. Карл Маркс и «комунизмите» : (Коментар на фрагменти от два рькописа) // Филос. мисьл. - София, 1983. - Г. 39, Кн. 8. - С. 11-18. - (на болг. яз.). - (Комментарии К. Маркса к «Государственности и анархии» М. Бакунина).
 24. Лактионов-Стезенко, М. Нестор Махно – пошук іcтини // Дніпро. - 2001. - № 11/12. - С. 42-114.
 25. Лебеденко, О. М. Анархисты на Украине в 1903-1908 гг. // Укр. ист. журнал. - Київ, 1991. - № 11 (368). - С. 36-43. - (на укр. яз.).
 26. Левензон, Ф. Я. Проти Махна на денікінському фронті // Літопис революціі. - 1929. - № 4 (34). - С. 264-281.
 27. Махновщина // Календарь «Хромада» для робітного народа в мисти і земі на pік 1926. - Львів, 1925. - С. 105-109.
 28. Михайлюта, В. Нестор Махно : «за» і «проти» // Літ. Україна. - Київ, 1999. - 10 черв.
 29. Мороко, В. М. Движение Махно. - Симферополь : Таврия, 1996. -189 с. - (на укр. яз.).
 30. Науково-теоретична конференція «Політична та військова діяльність Нестора Івановича Махна» (Запоріжжя-Гуляйполе, 12-13 листопада 1998 року) // Південна Україна XVІІІ—XІX століття : Записки наук.-дослід. лабораторії історії Під. України 3aпopіз. держ. ун-ту. - Вип. 4 (5). - Запоріжжя : РА «Тандем-У». - 1999. - С. 283-286.
 31. Никих, С. Марксова идеиа слободе и класични анархизам// Пракса.- Титоград, 1987. - № 3. - С. 93-106. - (на сербохорв. яз.).
 32. Нтолаев, О. Перший з-поміж рівних : Роман / пер. з рос. - Дніпропетровськ : УкО ІMA-пpec, 2000. - 152 с.
 33. Петришина, Л. В., Юрий, А. К. Анархисти в Одеси в период першої революции в Росии // Наук. пр. з питань полит. истории. - Київ, 1992.- Вип. 172. - С. 61-64.
 34. Петър Ал. Кропоткин : Възпоменателен сборник по случай 25 години от смъртта му : 1921-1946. - София : Б. и., 1946.
 35. Підмогильний, В. Третя революція : Повість// Підмогильний, В. Oпoвідання : Повість. Романи. - Київ : Наук, думка,1991.- С. 203-232. - (О Н. И. Махно).
 36. Пожек, В., Витковский, В. Зарадліва фартуна Л. Задова : Худож.-докум. повесть. - Київ, 1993. - (Б-чка газ. «Имени закону»).
 37. Романченко, Ю. Епізоди з боротьби проти махновщини (Червень-грудень 1920 г.) // Літопис революціі. - 1931. - 4 (49). - С. 124-132.
 38. Рябов, П. В. Політичнаі військова діяльність Нестора Махна : Матеріали науково-теоретичноі конференціі. - Запоріжжя-Гуляйпопе. 12-13 листопада 1998 р. - Запоріжжя, 1998. - С. 67-69. - (Махно и Махновское движение на страницах современных российских анархических периодических изданий).
 39. Савченко, В. А. Махно. - Київ, 2005. - 415 с.
 40. Савельєв, В. Махно. Остання правда : Повість-есе. - Київ : Укр. центр духов. культури, 1997. - 416 с. - (Украинский ист. роман).
 41. Село, Я. Бандити «соціалісти»-махновці. - Синельникове, 1920. - 8 с.
 42. Серьогін, С. Третій шлях : Історико-документальне видання, присвячене 110-й річниці з дня народження Н. І. Махно. - Гуляйполе : Гуляйпільська друкарня, 1998. - ... с.
 43. Славутич, Я. Нестор Махно // Славутич, Я. Твори в 5 т. - Т. 1.- Київ : Днтро ; Едмонтон : Славута, 1998. - С. 88-89.
 44. Соколов, Ю. За либертарния социализьм // Сьвременни социални теории. - София, 1988. - Г. 15. - Кн. 2. - С. 27-38. - (на болг. яз.).
 45. Сосюра, В. Махно : Уривки з поеми // Літ. Україна. - 1998. - 28 трав. - С. 5.
 46. Тимощук, О. Чи варто Нестора Махна вважати національним героем України? // Кур'єр Кривбасу. - 1999. - № 110, лют. - С. 148-160.
 47. Федоровський, Ю. Р. Повстанський рух в Донбасі та Махно : автореф. дис.... канд. іст. навук / Дон. держав, ун-т. - Донецьк, 2000. - 20 с. - Рез. на укр., рус. и англ. яз. - Бібліогр. : с. 16 (7 назв.) и в подстроч. прімеч.
 48. Фуад, С.Идеjа слободе и соціалне револуциjе у дjелу М. А. Бакунина // Пракса. - Титоград, 1987. - № 1. - С. 185-195. - (на сербохорв. яз.).
 49. Чабан, М. Великі в Катеринославі-Дніпропетровську : Нестор Махно // Днтропетровськ : минуле і сучасне : оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2001. - С. 369-372.
 50. Чапленко, В. Українці : Повість. - Нью-Йорк, 1960.- 177 с.- (О Н. И. Махно).
 51. Чоп, В. М. Аматорські театри махновського руху // Розвиток культури української нації та культур національних меншин : Тези регіональної наукової конференції. - Запоріжжя, 1996. - С. 89-90.
 52. Чоп, В. М. Бойове мистецтво махновських повстанців // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. - Історія. - Бердянськ, 2000. - С. 124-136.
 53. Чоп, В. М. Газети махновського руху // Hayкові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя : Просвіта, 2004. - Вип. XVІІ. - С. 239-258.
 54. Чоп, В. М. Галина Андріївна Кузьменко - голова Союзу вчителів Гуляйпільської республіки (1919-1920 pp.) // Історія і культура Придніпров'я : Невідомі та маловідомі сторінки : Науковий щорічник. - Вип. 1. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2004. - С. 128-134.
 55. Чоп, В. [М.] Декларації Революційної повстанської армії України (махновців) - головні програмні документи махновського руху // Hayкові записки Інституту української археографії та джерелознавства. - Т. 5. - Київ, 1999.-С. 245-255.
 56. Чоп, В. М. Джерела до історії єврейського питання в політичній практиці махновського руху (1917-1921 pp.) // Шості запорізькі єврейські читання. - Запоріжжя : Диво, 2002. - С. 97-103.
 57. Чоп, В. М. До питання про ocвітні проблеми махновського руху // Розвиток культури української нації та культур національних меншин : Тези регіональної наукової конференції. - Запоріжжя, 1996. - С. 71-72.
 58. Чоп, В. М. Євреї та проблема антисемітизму в істopіі махновського руху // Єврейське населення Півдня України : історія та сучасність : Тези наукової конференції. - Запоріжжя, 1995. - С. 30-33.
 59. Чоп, В. [М.] Єврейське питання в істopіі махновського руху // Hayкові праці історичного факультету ЗДУ. - Вип. XІІ. - Запоріжжя, 2000. - С. 40-50.
 60. Чоп, В. М. Жінки в історії махновського руху // Жінки України : сучасний статус і перспективи : Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 1995. - С. 52-54.
 61. Чоп, В. М. Запорозьке козацтво та махновське повстанство : пошуки традицій та історичних паралелей // Козацька спадщина : Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ. - Вип. 2. - Нікополь ; Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - С. 136-140.
 62. Чоп, В. М. Запорозьке козацтво та махновський рух : проблема співвідношення генетичних витоків і типологічної спорідненості // Актуальні проблеми та перспективи дослідження козацтва : Матеріали науково-практичного ceмінapy. - Запоріжжя : Видавництво ВАТ «Мотор-Січ», 2005. - С. 40-43.
 63. Чоп, В. М. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами // Історія України. - Запоріжжя : Дике поле, 2002. - С. 255-298.
 64. Чоп, В. [М.] Збройні сили та бойові засоби махновського руху // Грані. - 2000. - № 6. - С. 31-37.
 65. Чоп, В. М. Махновський рух в Україні 1917-1921 pp. : Проблеми ідеології, суспільного та військового устрою : автореф. дис. ... канд. іст. навук. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. - 20 с.
 66. Чоп, В. М. Нестор Іванович Махно // Історія України. - Запоріжжя : Дике поле, 2002. - С. 386-397.
 67. Чоп, В. М. Нікопольський край під час першої світової війни, української національної революції та встановлення радянської влади // Нариси з істopіі Нікопольського району : (Від найдавніших часів до початку XX століття). - Київ ; Нікополь ; Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2002. - С. 386-397.
 68. Чоп, В. [М.] Нікопольщина в істopіі махновського руху (1919 р.) // Hayкові записки Інституту української археографії та джерелознавства. - Т. 6. - Київ, 2001. - С. 340-348.
 69. Чоп, В. М. Образ Нестора Махна в творах англійських письменників-фантастів // Державна етнонаціональна політика : правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. - С. 224-229.
 70. Чоп, В. М. Організаційна структура збройних сил махновського руху // Hayкові записки Інституту української археографії та джерелознавства НАН України. - Т. 7. - Київ, 2001. - С. 502-511.
 71. Чоп, В. М. Політична практика махновського руху // Студи з істopіі Степової України. - Вип. 1. - Запоріжжя, 2003. - С. 102-114.
 72. Чоп, В. М. Політичні партії та угрупування махновського руху (1917— 1921 pp.) // Україна : Вчора, сьогодні, завтра. - Запоріжжя : Фоліант, 2003. - С. 219-229.
 73. Чоп, В. М. Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917-1921 pp.)// Hayкові праці історичного факультету ЗДУ. - Вип. VІІІ. - Запоріжжя, 1999. - С. 39-46.
 74. Чоп, В. М. Проблема традицій запорозького козацтва в істopіі махновського руху // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській істopіі : Міжнародна наукова конференція : Тези доповідей. - Одеса, 2005.- С. 69-70.
 75. Чоп, В. М. Селянські рукописи як джерело з істopіі суспільних рухів на Україні першої чверті XX ст. // Перший міжнародний конгрес «Національна перлина Запорожжя : впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця : Тези доповідей. - Запоріжжя, 2004. - С. 131-134.
 76. Чоп, В. М. Селянські рукопися Південної України як історичне джерело // Джерела з істopіі Південної України. - Т. 5. - Кн. 1 : Мемуари та щоденники. - Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2005. - С. 47-74.
 77. Чоп, В. М. Ставлення до махновського руху з боку істориків запорозького козацтва Я. П. Новицького та Д. І. Яворницького // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. - Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2002. - С. 104-111.
 78. Чоп, В. М. Стосунки махновських повстанців з болгарськими колоністами Приазов'я (1919-1921 pp.) // Hayкові записки : Праці молодих вчених та acпіpaнтів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ іM. М. С. Грушевського. - Т. 11. - Київ, 2005. - С. 171-187.
 79. Чоп, В. М. Стосунки німців-колоністів з махновськими повстанцями (1918-1920 pp.) // Державна етнонаціональна політика : правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. - Запоріжжя ; Сімферополь : Доля, 2001. - С. 87-91.
 80. Чоп, В. М. Традиції запорозького козацтва в істopіі махновського руху // Історія українського народу : Тези доповідей на ІІ українській науково-практичній студентській конференції. - Київ, 1994. - С. 29-30.
 81. Чоп, В. М. Українське питання в істopіі махновського руху // Політична і військова діяльність Нестора Махна. - Запоріжжя, 1998. - С. 83-99.
 82. Чоп, В. М. Участь болгарських колоністів Приазов'я в повстанському pycі 1918-1920 pp. // Державна етнонаціональна політика : правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України : Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. - Запоріжжя : Облдержадміністрація, ЗНТУ ; Сімферополь : Доля, 2003. – С. 92–96.
 83. Чоп, В. М. «Шлях до волі» (Катеринослав) - перша україномовна газета махновського руху // Гуманітарний журнал (Дніпропетровськ). - 2004.- № 1/2, зима-весна. - С. 188-192.
 84. Чоп, В. М., Латун, О. І. Махно та махновщина : вигадки та реальність. - Запоріжжя : Знання, 1991. - 20 с.
 85. Чоп, В. М., Лиман, І. І. До питання про релігійну приналежність населення Півдня України протягом XІX століття // Етнокультурні процеси на Півдні України в другій половині XІX століття : 3біpкa наукових праць ІІ Регіональної наукової конференції 4-5 червня 1998 р. - Запоріжжя : ЗДТУ, 1998. - С. 30-33.
 86. Шейтанов, Г. Анархизмът като философия и дело // Творчество, библиогр. бележки, спомени. - София : Христо Ботев, 1994. - 382 с. - (на болг. яз.).
 87. Шишов, О. О. Соціальні Kopeні анархізму в сучасному міжнародному робітничому pycі // Питання наукового коммунізму : Міжвщомчий науковий збірник. - Вип. 17. - Київ : Видавництво Київського ун-ту, 1972. - С. 129-132.
 88. Шишов, О. О. Соціальні та класові корені анархізму в сучасному міжнародному молодіжному pycі // Питання наукового коммунізму : Міжвідомчий науковий збірник. - Вип. 16. - Київ : Видавництво Київського ун-ту, 1972. - С. 126-132.
 89. Эрде, Д. Політична програма анархо-махновщини // Літопис революції. - 1930. - № 1 (40). - С. 42-63 ; № 2 (41). - С. 29-49.
 90. Яланський, В., Верьовка, Л. Нестор і Галина : розповідають фотокартки. - Изд-во «Журнал «Ярмарок», 1999. - ... с.
 91. Янакиев, К. Истина и свобода // Филос. мисъл. - София, 1989. - Г. 45. - Кн. 7. - С. 83-91. - (на болг. яз.).
 92. Янкаускас, С. На пути к эпистемологическому анархизму // Problemos. - Vіlnіus, 1983. - № 29. - С. 74-80. - (на литов. яз. ; рез. на рус. яз.).

 93. Album. Die Beerdigung von P. A. Kropotkin. - Berlin, 1922.
 94. Almanach Anarchiste. Альманах : Сб. по истории анархического движения в России. - Т. 1. - Paris, 1909.
 95. Anarchistes en Exil : Correspondance inédite de Pierre Kropotkine a Marie Goldsmith. 1897-1917 / сост. M. Confino / Institut de recherche et d'etude des nouvelles institutions et societes a Test. - Paris : Institut d'Etudes slaves, 1995. - 584 s. - (Cultures & societes : De L'est 22). - (Тексты писем - на языке оригинала).
 96. Anarchism : Community and Utopia / Ed. by Sekelj L., Tomek V. - Praha : Filos. ústav AV ČR, 1993. - 272 c.
 97. The Anarchist Papers / Ed. by D. I. Roussopoulos. - Montreal - Buffalo : Black rose book, cop., 1986. - 175 c.
 98. Anarchy! : An anthology of Emma Goldman's Mother Earth / Ed. a. with comment, by Peter Glassgold. - Washington : Counterpoint, cop. 2000. - XXXVIII, 428 c.
 99. Antonov, V., Itenberg, В., Pirumova, N. Russia and the West : 19th Century. - M. : Progress Publ., 1990. - 391 p.
 100. Antonow, R. Anarchizm rosyjski w latach 1986-2002 // Idee jako zrodlo in- stytucji politycznych i prawnych / Pod red. L. Dubela. - Lublin : Wydawniстwo Uniwersytetu Marii Curie - SWodowskiej, 2003. - S. 365-382.
 101. Antonow, R. Pod czarnym cztandarem : Anarchizm w Polsce po 1980 roku. - Wroclaw : Wydawniстwo Uniwersytetu Wrodawskiego, 2004. - 434, [1] s., ill. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; № 2628). - Рез. на англ. яз. - Библиогр. : с. 382-400. - Указ. : с. 405—411.
 102. Avrich, P. [Н.] Anarchists and Civil War// The Russian Review. - 1968.- V. 27. - № 3. - P. ...
 103. Avrich, P. [H.] Bakunin and His Writings // Canadian-American Slavic Studies. - X, 4 (Winter, 1976). - P. 591-596.
 104. Avrich, P. H. The anarchists in the Russian revolution. - London : Thames a. Hudson, cop., 1973. - 179 p.
 105. Avrich, P. H. The Russian Anarchists. - N.-Y., 1978.
 106. Avrich, P. [H.] The Russian Terrorism. - Princeton, New Jersey, 1967.
 107. Arvon, H. Michel Bakounine, ou la vie contre la science. - Paris, 1966.
 108. Bain, W. Between anarchy and society : trusteeship and the obligations of power/ William Bain. - New York : Oxford university press, 2003.- VIII, 216 с. - Библиогр. : с. 193-205.
 109. Bakounine : combats et débats. - Paris, 1979.
 110. Bakounine, M. Combats et débats. - Paris : Inst, d'etudes slaves, 1979.- 256 p.
 111. Bakounine, M. Gesammelte Werke. - Bd. 1-3. - В., 1921-1924.
 112. Bakounine, M. Oeuvres. 5-meed.-V. I—VI. - Paris, 1907-1913.
 113. Bakounine, M. A. Oeuvres complètes. -V.1-7. - Paris, 1973-1979.
 114. [Bakunin, M.A.] Bakunin on anarchy : Select. works / By the activist- founder of world anarchism ; Ed., transl. a. with an introd., by Sam Dolgoff ; Pref. by Paul Avrich. - New York : Vintage books, 1972. - XXVII, 405, VII c. - Библиогр. : с. 401-405.
 115. Bakunin cent'anni dopo : Atti del congreso internazionale di studi bakuniani. - Milano, 1977.
 116. Bakunin : ?Ein Denkmal! : Kunst Anarchismus / Neue Gesellschaft für Bildende Kunst е. V. Berlin. - Berlin : Karin Kramer Verlag, 1996. - 268, [4] s. - (Об образе M. Бакунина в изобразительном искусстве).
 117. Bakunin, М. Dzieła wybrane. Т. 1-2. - Warszawa, 1965.
 118. Bakunin, М. Obras completas. - Buenos Aires, 1924-1929.
 119. Bakunin, M. Obras Miguel Bakunin. - Vol. 1-6. - Barselona, 1938.
 120. Bakunin, M. Gesammelte Werke. - Bd. III. - Berlin, 1924.
 121. Бакунин, M. Russische Zustande. - Leipzig, 1849. - 8° ; -2-teAufl. - Leipzig, 1849.-8°.
 122. Bakunin, M. Striti napoletani (1865-1867). - Bergamo, 1963. - (Неаполитанские статьи Бакунина).
 123. Bakunin, M. Sozial-politischer Briefwechsel mit A. I. Herzen und Ogarjow/ Einleitung A. Lehning. - Berlin : Karin Kramer, 1977.-48, CVIII, 489, 1 p.
 124. Banke, J. Fradet gamle Rusland. - S. п., 1945. - 28 p.
 125. Barrue, J. Bakounine et Netchaiev. - Spartacus, 1971.
 126. Berkman, A. The Russian Revolution and Communist Party. - 1922.
 127. Berneri, C. Peter Kropotkin : His federalist ideas. - Iron Column Press.- 17 p.
 128. Berthier, R. Bakounine politique : Revolution et contrrevolution en Europe Centrale. - P., 1991.
 129. Biatkowski, A. Wies i chlopi w anarchistycznej koncepcji Piotra A. Kropotkina // Zeszyty wiejskie. - Lodz, 1998.- Z. 1.- S. 86-99. - (Крестьянство и социальный облик деревни в политической доктрине П. А. Кропоткина).
 130. Brandes, G. Correspondance : Lettres choisies et annotées par Paul Krüger. - Copenhague, 1956. - (Вкл. переписка Г. Брандеса с П. А. Кропоткиным).
 131. Broda, М. Narodnichie ambiwalencje : Między apoteozg ludu a terrorem / Interdyscyplinarny zespól badań sowietologieznych, Uniw. łodz : Ibidem, 2003. - 297, [2] s. - (Idee w Rosji). - Ind. nazw. : s. 191-196. - (на пол., рус. яз.).
 132. Bruno, G. Anarchists. : Written by Guido Bruno in his gareret on Washington sqare. - N.-Y. - 9 p.
 133. Brupbacher, F. Bakounine ou le Demon de la revolte. - Edition du cercle, 1971.
 134. Brupbacher, F. Marx und Bakunin : Ein Beitrag zur Geschichte der International Arbeiterassoziation. - Berlin : Verlag "Die Aktion" (F. Pfemfert), 1922. - ... s. ; To же. - Münhen : G. Birk K°, 6. r. - 202 s., 5 s. портр. ; To же. - Berlin, 1976. - ... s. - Рец. : Рязанов, Д. [Б.] Как иногда пишется история // Под знаменем марксизма : Ежемес. филос. и общественно-эконом. журнал. - М„ 1922. - № 9/10, сент.-окт. - С. 136-167.
 135. Cahm, С. Kropotkin and the rise of revolutionary anarchism. 1872 - 1886. - N.-Y. ; Cambridge etc. : Univ. press, 1989. -XII, 372 p.
 136. Cahm, J.-C. Bakunin // Socialism and Nationalism. - Nottingam, 1978. - V. 1 : Eadem. Kropotkin and the Anarchist movement. - P. ...
 137. Cahm, J.-C. Kropotkine et Proudhon// Europe en formation. - P., 1983.- № 254. - P. 39-52.
 138. Canadian-American Slavic Studies. Special Issue : Michael Bakunin.-Winter 1976.
 139. Cannac, R. Netchaiev : Du nihilisme au terrorisme. - Paris, 1961.
 140. Cantzen, R. Weniger Staat - mehr Gesellschaft : Freiheit - Okologie- Anarchismus.- Frankfurt a. M. : Fischer, 1987.- 264 s. - (Fischer Perspektiven - Fischer Alternativ. - 1480). - Bibliogr. : s. 247-258. - Indices : s. 259-264. - (Позитивное и негативное в анархизме в свете современных проблем государства, экономики, экологии).
 141. Cappelletti, A. J. La ideologia anarquista. - Barcelona : Laia, 1985. - 134 p. - (Laia/Divergencias). - (Анархизм : социальная философия, идеология, утопия : Прудон, Бакунин, Кропоткин).
 142. Carr, Е. Н. Michael Bakunine : (His life and work). - N.-Y. : Vintage books, 1961.-IX, 511, XIII p.
 143. Carr, E. H. The romantic exiles. A nineteenth-century portrait gallery. - L. : Gollancz, 1933.-391 p.
 144. Carr, R. Anarchism in France. The case of Octave Mirbean. - Manchester Univ. press, 1977. - XVII, 190 p.
 145. Carter, A. The Political Theory of Anarchism. - London, 1971.
 146. Cerrito, G. Geografia dell'Anarchismo. - Pistola, 1971.
 147. Carrapato, J. Question d'ethique// Réfractions. - Lyon, 2004.- № 13.- P. 159-168.- (Этика в современном мире, вкл. этику анархизма по П. А. Кропоткину).
 148. Casanova, J. Anarchism, the Republic and Civil War in Spain : 1931-1939/ Julian Casanova ; transl. from Spanish by Andrew Dowling a. Graham Pollok, fully rev. by Paul Preston. - New York : Routledge, cop. 2005. - XI, 229 c. - (Routledge/Canada Blanch studies on contemporary Spain. - 8). - пер. изд. : De la calle al frente. Barcelona : Critica, 1997. - Библиогр. в примеч. : с. 164- 222. -Указ. : с. 223-229.
 149. Chattopadhyay, Т. К. Anarchist theory of society in nineteenth century Europe // Social, perspective. - Calcutta, 1985. - Vol. 13. - № 1/2. - P. 67- 93. - (Анархистские теории общества в Европе XIX в. : Бакунин, Кропоткин, Прудон и критика его взглядов Марксом).
 150. Clay, А. Т. F. Syndicalism and labour ; notes upon some aspects of social and industrial questions of the day. - L. : J. Murray, 1912. - 230 p.
 151. Cleaver, Н. Kropotkin, self-valorization and the crisis of marxism// Труды междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. П. А. Кропоткина. - Вып. 2 : Идеи П. А. Кропоткина в социально-экономических науках. - М. : Ин-т экономики РАН ; Комиссия по творч. наследию П. А. Кропоткина, 1997. – С. 16–41.
 152. Cohn-Bendit, D. Obsolete communism, the left-wing alternative. - New York : Mc. Grau-Hill, 1968.-266 p.
 153. Confino, M. Anarchisme et internationalisme. Autor du manifeste des seize : Correspondance inedite de Piere Kropotkine et de Marie Goldsmith, janvier - mars 1916 II Cahiers du monde russe et sovetique. - Paris, 1981. - Т. XXII. - № 2/3.-P. 231-249.
 154. Confino, M. Bakunin et Nečaev // La rupture. Lettres inédites de Michel Bakunin et Natalie Herzen. - Sorbonne : Mouton & C°, [1967]. - P. 56-123.
 155. Confino, M. Kropotkin's return to Russia : [Unpublished letters of Peter Kropotkin, February - November 1917]// Slavic and Soviet Series. - N.-Y., 1979.-Vol.4.-№ 1/2.
 156. Confino, M. Ideologie et semantique : Le vocabulaire politique des anarchistes russes // Cahiers du monde russe et sov. - P., 1989. - Vol. 30. - № 3/4. - P. 255-284. - (Политический словарь, идеология и террористская тактика русских анархистов).
 157. Confino, М. Kropotkine en 1914 : La guerre et les congres manques des anarchistes russes. Lettres inedites de Piere Kropotkine a Marie Goldsmith 11 janvier - 31 desembre 1914 // Cahiers du monde russe et sovetique. - Paris, 1982. - Т. XXIII. - № 1. - P. 63-107.
 158. Confino, M. Piere Kropotkine et les agents de l'Ohrana : etude suivi de treize lettres de P. Kropotkine a M. Goldsmith et a un groupe anarchiste russe// Cahiers du monde russe et sovetique. - Paris, 1983. - Т. XXIV. - № 1/2. - P. 83-149.
 159. Confino, M. Violence daws la violence. Le debat Bakounine - Necaev.- Paris : Maspero, 1973. - 212 p.
 160. Confino, M., Rubinstein, D. Kropotkine savant : Vingt-cinq lettres inedites de Pierre Kropotkine a Marie Goldsmith // Cahiers du monde russe et sovetique. - Paris, 1992.- Т. XXXIII.- № 2/3.- P. 243-257. - (П.А.Кропоткин как ученый : по материалам его переписки с М. Голдсмит, 1901-1915 гг.).
 161. Cortesi, L.Carlo Cafiero tra anarchismo e marxismo // Belfagor. - Firenze, - A. 53. - № 1. - P. 27-43. - (на ит. яз.). - (Карло Кафиеро между анархизмом и марксизмом ; анализ взглядов итальянского революционера XIX в.).
 162. Costa, A. Vita di Michele Bacunin. - 1877. - (на итал. яз.).
 163. Culakova, L. P. A. Kropotkin - teoretik anarchokomunismu : (Zakladni rysy jeho uceni.) // Slovan. prehled. - Pr., 1987.- C. 5. - S. 423-434. - (на чеш. яз.).
 164. Cejchan, V. Bakunin v Cechach. - Pr., 1928. - (на чеш. яз.).
 165. Cejchan, V. Bakunin v Praze roku 1848// Cesks Casopis historicks.- Т. XXXVIII. - 1932. - S. 564-569. - (на чеш. яз.).
 166. D'Agostino, A. Marxism and the Russian Anarchists. - San Francisco : Germinal Press, 1977.
 167. Dirlic, A. Anarchism in the Chinese revolution. - Berkeley etc. : Univ. of California press, 1991. - X, 326 p.
 168. Dobieszewski, J. Michail Bakunin - teoria rewolucyjna jako filozofia negacji // Edukacja Filozoficzna. - 1989. - Vol. 8. - S. 109-127.
 169. Doctor, A. H. Anarchist thought in India. - Bombay etc. : «Asia», 1964. - XII, 120 p.
 170. Dupuis-Deri, F. En deuil de revolution?// Refractions.- Lyon, 2004,- № 13. - P. 139-150. - (Крах идеи политической революции. Анархофатализм. Псевдолиберальные революции).
 171. Dzisiow, Materializm historyczny Piotra Kropotkina // Studia Filozoficzne. - 1987. nr. - S. 45-61.
 172. Ehrnrooth, J. Sanan vallassa, vihan voimalla : Sosialistiset vallankumouso- pit ja niiden vaikutus Suomen tyovaeliikkeessa, 1905-1914. - Helsinki : SHS, 1992. - 589 s., kuv. - (Historiallisia tutkimuksia. Suomen historiallinen seura. - 167)-Рез. на англ. яз. - Bibliogr. : s. 551-562. Hakemisto : s. 581-589.-(Социалистические революционные доктрины и финское рабочее движение в 1905-1914 гг. ; влияние российской социал-демократии и анархизма).
 173. The Famous speeches of the eight Chicago anarchists in court. October 7, 8 and 9, 1886. - Chicago, Parsons, 1910. - 117 p.
 174. Fleisher, D. William Godwin. A Study in Liberalism. - London, 1951. «Godwin and the Age of Transition» / Ed. By A. E. Rodway. - London, 1952.
 175. Fleming, M. The anarchist way to socialism. Elisee Reclus and nineteenth- century European anarchism. - L. : Croom Helm, Totowa - N.-Y. : Rowman & Littlefield, 1979.-299 p.
 176. Frierson, C. A. [Recensio] // Russ. history = Histoire russe. - Irvine, 1991. - Vol. 18, pt 3. - P. 369-370. - Rec. ad op. : Figner, V. Memoirs of a revolutionist / Authorized transl. with a new introd. by R. Stites. - Dekalb (Nq III), 1991.- 314 p.
 177. Fodor, I., Kun, M. Bakounine et George Sand// Europe. - 1978.- № 587. Mars.-P. 127-136.
 178. Footman, D. Nestor Makhno // Soviet Affairs. - 1959. - № 6. - P. ...
 179. Franzos, A. M. Bakunin et la philosophie de I'anarchie.
 180. Gemie, S. Counter-community : An aspect of anarchist political culture// J. of contemporary history. - London etc., 1994. - Vol. 29. № 2. - P. 349- 367. - (Политическая философия анархизма, ее ключевые отличия от марксизма. Анализ основывается на широком круге источников 1790- 1940 гг.).
 181. Giusti, W. Mazzini е gli slavi. - Milano, 1940. - P. 235-301.
 182. Godwin, W. An enquiry concerning political justice and its influence on general virtue and happiness. - Vol. 1 - 2. - London : G.G.J, and J. Robinson, 1793.
 183. Goldman, E. My Disillusionment in Russia. - N.-Y., 1923.
 184. Goncharok, M. Mea шаним шель итонут анархистит йенудит (Сто лет еврейской анархистской прессы). - Кешер - Телль-Авив, 1997.- № 22, ноябрь.
 185. Good, J. Е. America and the Russian revolutionary movement. 1888-1905 // The Russian Review. - Stanford, California, 1982.- Vol.41. - № 3, juli.- P. 273-287.
 186. Gordin, A. S. Yanovsky, His Life, Struggles and Achievement, 1864-1939. - Los Andgeles : S. Yanovsky Memorial Committee, 1957.
 187. Gordin, А. Драйсик йор ин Лите ун Пойлн (Тридцать лет в Литве и Польше ; автобиография). - Buenos Aires : Идишер рационалистишер гезелшафт, 1958. - (на яз. идиш).
 188. Gordin, А. Зихройнес ун хэшбойнэс (Зихронот ве-хешбонот, - Мемуарн фун дер русишер революцие 1919-1924). Цвейтер банд. - (Времена и счёты : (Воспоминания о русской революции 1919-1924)).-Ч. 2. - Buenos Aires : Идишер рационалистишер гезелшафт, 1955. - (на яз. идиш).
 189. Gordon, A. Kropotkine et Rousseau : Le Contrat Social dans le contexte de la Revolution fran3aise //Jean-Jacques Rousseau : Politique et Nation : Actes du II Colloque international de Montmorency (27 septembre -4 octobrt 1995). - Paris : Honore Champion ed., 2001. - P. 675-686.
 190. Gorech, P. The Russian Anarchists. - Princeton, 1967.
 191. Gourg, R. William Godwin, his Friends and Contemporaries. - London, 1908.
 192. Grawitz, M. Bakounine : Biographie / Madeleine Grawitz. - Paris : Calmann- Levy, 2000. - 630 c., [4] л. ил., факс., портр. - (La vie des philosophes). - Библиогр. : с. 615-618 ; To же : Bakunin : Ein Leben fur die Freiheit / Aus dem Französischen übersetzt von Andreas Lohrer. - Hamburg : Edion Nautilus, 1998.-558 s.
 193. Green, G. The New Radicalism : Anarchism or Marxism? - N.-Y., 1971.
 194. Grinberg, D Ruch anarchistyczny w Europie zachodniej, 1870—1914. — Warszawa : Wydawniстwo Naukowe PWN, 1994.- 366 s.- Bibliog. : s. 339- 356.
 195. Guerin, D. Anarchismus. Begriff und Praxis. Aus dem Französischen Übersetzt. - Frankfurt-a/M., 1969.
 196. Haimson, L. H. The russian marxists and the origin of bolshevism.- Cambridge, 1955.
 197. Hanser, R., Bienek, H. Bakunin, ein Invention. - München, 1970.
 198. Hepner, B.-P. Bakounine et le panslavisme revolutionnaire. - Paris : Libr. Riviere et c-ie, 1950. - 320 p.
 199. Herrmann, F. Bakunin : Tragikomödie in 3 Akten / Fritz Herrmann. - Wien : Monte Verita, 1993. -91 c.- (Edition "Wilde Mischung". - Bd. 5).
 200. Hoffman, R. L. Revolutionary justice : The social and political theory of P.-J. Proudhon. - Urbana ; Chicago : Univ. of Illinois press, cop., 1972. - XVII, 429 p.
 201. Hollingsworth, B. The Society of Friends of Russian Freedom : Englich Liberals and Russian Socialists (1890-1917). - Oxford Slavonic papers. New Series.-V. 3.- 1970.
 202. Holterman, Th. Anarchism and legal science //Arch, fur Rechts- u. Sozialphilosophie. - Wiesbaden, 1993. - Bd. 79. - № 3. - P. 349-359. - (Анархизм и право : анализ философских концепций от П. Кропоткина до Л. Тиффта и Д. Салливана).
 203. Horowitz, I. L. The Anarchists. - N.-Y., 1964.
 204. Huch, R. Michael Bakunin und die Anarchie. - Frankfurt a/M., 1988.
 205. Hug, H. Kropotkin zur Einfuhrung. - Hamburg : Junius, 1989.- 167 s.- (SOAK-Einfuhrungen. -45). - Bibliogr. : s.159-164.
 206. Iswolsky, H. La vie de Bakounine. - Paris : NRF, 1930.
 207. Joad, С. E. M. Introduction to modern political the cry... - Oxford : Clarendon press, 1924. - 128 p.
 208. Joll, J. The Anarchists. - London, 1964.
 209. Kaminski, A. A. Apostol prawdy i milosci : Filozoficzna mlodosc Michaila Bakunina. - Wroclaw : Wydawniстwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrodawiu, 2004. - 494, 8 s.- Bibliogr. : s. 406-463. - Рец. : Борисёнок, Ю. A. // Русский сборник : Исследования по истории России / ред.-сост. : О. Р. Айрапетов, М. Йованович, М. А. Колеров и др. - Т. II. -М. : Модест Колеров, 2006. - С. 386-391.
 210. Kaminski, A. A. Nieklasyczne nurty rosyjskiej mysli anarchistycznej (1900- 1930)// Miedzy reforma a rewolucja : Rosyjska mysl filozoficzna, polityczna i spoleczna na przelomie XIX i XX wieku / Pod red. W. Rydzewskiego i A. Ochotnickiej. - Krakow : Wydawniстwo Uniwersytetu Jagielloriskiego, 2004.-S. 221-250.
 211. Kaminski, A. A. Socjalizm jako wymysl inteligencji : Ozyciu i pogl^dach Jana Waclawa Machajskiego // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu. - nr. 1008 : Nauki Humanistyczne. 8. - Wroclaw, 2003. - S. 48-72.
 212. Kaminski, A. A. U poczatkow anarchizmu - William Godwyn i Percy Shelley // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu. - Wroclaw, 1992. - № 622. - S. 33-38.
 213. Kaminsky, H.-E. Bakounine, la vie d'un revolutionnaire. - Paris, 1938 ; To же. - Belibaste, 1971.
 214. Karr, E. The Romantic exiles. - London, 1933.
 215. Kelly, A.Mikhail Bakunin : A study in the psychology and politics of utopianism. - Oxford. : Clarendon press. 1982. - 320 p.
 216. Kelly, A. M. Toward another shore : Russ. thinkers between necessity a. chance. - New Haven ; L. : Yale univ. press, 1998. - IX, 400 p. - (Russ. lit. a. thought). - (Общественно-политическая мысль в России в XIX в.).
 217. Kline, G. I. Ethical Theory in Early Russian Marxism // Journal of Philosophy. - 1961.-№ 22.
 218. Kline, G. I. The varieties of instrumental nihilism // New essays in phenomenology. - Chicago, 1969. - P. 177-189.
 219. Knowles, R. Political economy from below : Communitarian anarchism as a neglected discourse in histories of economic thought // History of economics review. - Sydney, 2000.- Vol.31.- P. 30-47. - Bibliogr. : p. 45-47. - (O дискурсах в политической экономии. Наличие позитивного начала в коммунитарной анархической экономической мысли и ее месте среди других течений в истории экономической мысли, выступавших против гегемонии неоклассической парадигмы. Экономические взгляды П. А. Кропоткина).
 220. Koch, А. М. Poststructuralism and the epistemological basis of anarchism // Philosophy of the social sciences Waterloo (Ont.). - 1993. - Vol. 23. - № 3. - P. 327-351. - Bibliogr : p. 348-351. - (Онтологическая и эпистемологическая защита анархизма : от М. Штирнера до постструктурализма XX в.).
 221. Kolejka, J. Ruska politicka emigrace v zapadni Evrope 1849-1860 : Gercenova svobodna ruska tiskarna // Sb. praci Filoz. fak. Brnenske univ. R. hist. - 1991. - Roc. 40, c. 38. - S. 27-52. - (на чеш. яз ; резюме на нем. яз.). - (Русская политическая эмиграция в Западной Европе 1849-1860 гг. ; вольная русская типография А. И. Герцена в Лондоне (1853-1865 гг.) ; издание альманаха «Полярная звезда» и «Колокол»).
 222. Kolodziej, W. Anarchizm i anarchisci w Rosji i Krolestwie Polskim. - Toruń : Wydawniстwo Adam Marszałek, 1992. - 90 s.
 223. Кордатос, И. История греческого рабочего движения. - Афины, 1956.- (на греч. яз.). - (О сторонниках П. Кропоткина в Греции).
 224. Kramer-Badon, J. R. Anarchismus : Geschichte und gegenwart einer utopie. - Wien, 1970.
 225. Kropotkin says, stop the war //Freedom. - L., 1920.-Vol. 34. - July. -№ 374. - (пер. на рус. яз. : Интернациональный сборник : П. А. Кропоткин и его учение / под ред. и с примеч. Г. П. Максимова. - Чикаго, 1931. - С. ...)
 226. Kropotkin-zamlbuh (Кропоткинский сборник) : К 25-летию со дня смерти П. А. Кропоткина / под ред. Я. Сигала. - Buenos Aires : Изд. группы «Давид Эдельштат», 1947. - 390 е., ил., портр. - (на яз. идиш).
 227. Kropotkin, P. A. Anarchisticka etika / Petr Kropotkin ; [Z rus. originalu prel. Alan Cernohous]. - Olomouc : Votobia, 2000.- 127 с. - Библиогр. в примеч. : с. 123-127.
 228. Kropotkin, P. [A.] Den anarkistiska verksamheten under revolutionstider. - Stockholm : Brand, 1920. - 8°.
 229. Kropotkin, P. [A.] Der Anarchismus : Ursprung, ideal und philosophie / Neu ubersetzt, eingeleitet und herausgegeben von H. Hug. - Berlin : Trotzdem- Verlag, ... s.
 230. Kropotkin, P. A. Die große Franzosische Revolution : 1789-1783. Bd. 1-2/ Вступ. статья, коммент. А. В. Гордон, Е. В. Старостин). - Leipzig ; Weimar : Kiepenheuer, 1982.- Bd. I - 349 s. ; Bd. 2. - 387 s. ; To же. - 2-е изд.- 1988.
 231. [Kropotkin, P. A.] The Essential Kropotkin/ Ed. by E. Caronya and K. Tompkins. - N.-Y. : Liveright, 1975. - 270 p.
 232. Kropotkin, P. [A.] Fields, Factories and Workshops, or Industry Combined with Agriculture and Brain Work with Manual Work. New, revised, and enlarged ed. - London ; Edinburgh ; Dublin ; N.-Y. : Thomas Nelson & Sons, [1912]. - 477 p.
 233. Kropotkin, P. [A.] Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. - Berlin : Trotzdem-Verlag, ... s.
 234. [Kropotkin, P. A.] Kropotkin's revolutionary pamphlets : A coll. of writings. - N.-Y. : Vanguard press, 1927. - IV, 307 p. ; To же. - 1970.
 235. Kropotkin, P. [A.] Small Communal Experiments and Why They Fail. -Sydney : Jura books, 1997. - 24 p. - Из содерж. : Communism and anarchy. - P. 5-14 ; Proposed communist settlement : A new colony for tyneide of wearside. - P. 15-19 ; Advice to those about to emigrate. - P. 20-23.
 236. Kropotkin, P. A. The terror in Russia. 5 ed. - London : Methnen & C°, 1909. - 76 p.
 237. Kropotkin's message // British labour delegation to Russia. 1920.- Report ; London, 1920.
 238. Kucharzewski, J. Spowiedz Bakunina// Przegląd Współczesny. - Rok IV. - Т. XV. - 1925. - Nr. 42. - S. 3 - 27 ; Nr. 43. - S. 219-248.
 239. Kun, M. Bakunin and the Southern Slavs from the 1840's to the 1860's // Hungaroslavica. - Bp., 1978. - P. 172-218.
 240. Kun, M. Utban az anarchizmus fele : Mihail Bakunyin politikai palyakepe es esmei fejodese az 1860-as evek kozepen. - Bp., 1982.
 241. L'internationale, Karl Marx, Mazzini et Bakounine. - 1871.
 242. La Torre, M. Una fondazione naturalistica dell'anarchismo : Petr Kropotkin // Riv. intern, di filosofia del diritto - Milano, 1993. - 4 serie. - A. 70. - № 2. - P. 179-202.
 243. Lampert, E. Studies in rebellion. Belinsky - Bakunin - Herzen. - N.-Y. : Preeger., 1957. -XII, 295 p. - Из содерж. : Mikhail Bakunin (1814-1876).
 244. Land and liberty : Anarchist influences in the Mexic. Revolution - Ricardo Flores Magon Sanday. - Cienfuegos press, 1977. - [5], 156 p., ill.
 245. Lehner, D. Individualanarchismus und Dadaismus : Stirnerrezeption u. Dich- terexistenz. - Frankfurt a. M. : Lang, 1988. - 353 s., III. - (Munchener Studien zur lit. Kultur in Deutschland. - Bd 7). - Bibliogr. : s. 325-347. - Personenreg. : s. 349-352. - (Анархоиндивидуализм и дадаизм : влияние идей книги М. Штирнера «Единственный и его достояние» на духовную атмосферу и литературу Германии конца 19 века).
 246. Lehning, A. Anarchisme et Marxisme dans la revolution russe. - Amis de Spartacus, 1984.
 247. Lehning, A. Archives Bakounine. Internationaal Instituut voor Soziale Geschiedenis. Vol. I -VII. - Amsterdam ; Leiden. : Brill. - 1961-1981.
 248. Lehning, A. Bakunin conceptions of revolutionary societies // Essays in honour of E. H. Carr. - L., 1974. - P. 57-83.
 249. Lehning, A. De Buonarotti a Bakounine. - Ivrea, 1977.
 250. Lehning, A. Michel Bakounine et les historiens. - Paris, 1976.
 251. Lehning, A. From Buonarroti to Bakunin. Studies in intern. socialism. - Leiden, Brill, 1970.-X, 345 p.
 252. Leier, M. Bakunin : The Creative Passion (Hardcover). - St. Martin's Press, Thomas Dunne Books, 200-. - 368 p. - (A Biography).
 253. Lequine, E. Bakounine et le marxisme dans // Revue d'histoire йсопопгщие et sociale. - Paris, 1954. - Vol. 32. - № 4. - P. 389-412.
 254. Lesniewski, A. Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludow i pows- tania styczniowego 1863 roku.- Lodz : Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1962.- 151 s.
 255. Leval, G. La pencee constructive de Bakounine. - Paris, 1976.
 256. Levine, L. Syndicalism in France... / With an introd. by F. H. Giddings. 2-d rev. ed. of «The Labor movement in France». - N.-Y. : Columbia univ., 1914. - 229 p.
 257. Londoni, J. C. Four patients of dr. Deibler : (A study in anarchy). - Lawrence & Wishart, 1970.-323 p.
 258. Lombroso, C. Les anarchistes / Trad, de la 2-е ed. itatienne par M. Hamel et A. Marie. Flammarion, S.d. - Paris : n.y., - XX, 258 p.
 259. MacClellan, W. Nechaevshina : An Unknown Chapter// Slavic review.- 1973. - Sept. - Vol. 32. - № 3. - P. 552-553.
 260. MacDonald, J. R. Syndicalism. A critical examination. - London : Constable, 1912.-VI, 2, 74 p.
 261. Malatesta - Emile Henry - Les anarchistes français dans les syndicats - Les collectives espagnoles - Voline - Makhno - Cronstadt - Les anarchistes russes en prison - L'anarchisme dans la guerre d'Espagne. - 361 c. - (... ; 71. ...). - Библиогр. в подстроч. примеч.
 262. Mallet, М. Nestor Makhno in the Russian Civil War. - London ; Oxford, 1982.
 263. Malia, M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. 1812-1855. - Cambridge - Mass., 1961.
 264. Malinowski, A. Marksa, Engelsa i Lenina polemiki z anarchizmem // Ideologia I polityka. - W-wa, 1981.-№ 9. - S. 110-122.
 265. Malinowski, A. Mit wolnosci : Skice о anarchizme. - W-wa, 1983
 266. Malinowski, A. Neoanarchizm // Ideologia i polityka. - W-wa, 1981. - № 4. - S. 103-114.
 267. Malinowski, A. Odmiany anarchizmu // Ideologia i polityka. - W-wa, 1981. - № 5/6.-S. 92-103.
 268. Malinowski, A. Polacy a anarchizm // Ideologia i polityka. - W-wa, 1982.- № 7/8.-S. 118-133.
 269. Man : An Antology of Anarchic Ideas / Ed. By M. Graham. - London., 1974.
 270. Manifesto on the russian revolution. Issued by the anarchist communist groups of U.S. and Canada, Federation of russion an. com. groups of U.S. and Canada. - L. : Freedom press, 1922. - 15 p.
 271. Mann, T. Prapare for action : (The Industrial monthly syndicalist. - V. 1. - № 1). - L. : The Ferrestone press, 1910. - 23 p.
 272. Marshall, P. Demanding the Impossible : A history of anarchism. - London : Fontana Press, 1993. - 767 p. - Biblogr. : p. 715-744. - Из содерж. : Part 4 : Classic Anarchist Thinkers. - 18. Michael Bakunin : The Fanatic of Freedom. - P. 263-308 ; 19. Peter Kropotkin : The Revolutionary Evolutionist. - P. 309- 338 ; 22. Leo Tolstoy : The Count of Peace. - 384-395 ; Part 5 : Anarchism in Action. - 30. Russia and the Ukraine. - P. 469-478.
 273. Martin, J. J. Men against the state : The expositors of individualist anarchism in America, 1827-1908 / With a forew. by H. E. Barnes. - DeKalb : The Adrian Allen associates, 1953. - IX,306 p.
 274. Masini, P. C., Bosio, G. Bakunin, : Garibaldi e gli affari slavi 1862-1863// «Movimento operaio». - Milano, 1952. - P. 78-92.
 275. Masters, A. Bakunin. The father of Anarchismus. - N.-Y. : Saturday review press-Button, 1974. -XXIII, 279 p.
 276. Maximoff, G. P. The Political Philosophy of Bakunin. - N.-Y. : The Free Press, 1953.
 277. McLaughlin, P. Mikhail Bakunin : The Philosophical Basis of his Anarchism. - N.-Y. : Algora Publ., 2002. - XI, 268 p. - Bibliogr. : p. 255-266.
 278. Meijer, J. M. Knowledge and revolution : The Russian colony in Zurich (1870-1873).-Assen, 1955.
 279. Melancon, M. The socialist revolutionaries and the Russian anti-war movement, 1914-1917. - Columbus : Ohio state univ. press, 1990. - XII, 368 p. - Bibliogr. : p. 337-356. - Ind. : p. 357-368.
 280. Mendel, A. P. Michael Bakunin : Roots of apocalypse / Arthur Paul Mendel. - New York : Praeger, 1981.-X, 517 с. : портр. - Библиогр. : с. 506-510.
 281. Michnak, К. Bakunin und Hegel // Der Streit um Hegel bei den Slaven. - Praga, 1967.
 282. Miller, D. Anarchism. - London : Melbourne : Dent & sons, 1984. - 216 p.
 283. Miller, M. A. Kropotkin. - Chicago ; L. : Univ. of Chicago press, 1976. - X, 342 c.
 284. Miller, M. A. The psychological roots of Kropotkin anarchism // Труды Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рожд. П. А. Кропоткина. - Вып. 3 : П. А. Кропоткин и революционное движение. - М. : Ин-т экономики РАН ; Комиссия по творч. наследию П. А. Кропоткина, 2001. - С. 79-93.
 285. Mitchell, В. The practical revolutionaries : A new interpretation of the Fr. Anarchosyndicalists. - N.-Y. etc. : Greenwood press, 1987. - XI, 314 p. - (Contributions to the study of world history. - № 5).
 286. Miihsam, E. Befreiung der Gesellschaft vom Staat. - Berlin, 1973. - ... s.
 287. Naarden, B. Socialist Europe and revolutionary Russia : Perception and prejudice. - Cambridge, 1992.
 288. Naimark. Terrorism and the Fall of Imperial Russia. - Boston : Bost. Un-ty, 1986. - 14 Apr.
 289. Nettlau, М. Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin. Seine historische Entwicklung in den Jahren 1859-1880.- Berlin : Der Syndikalist, 1927.- 320 s.
 290. Nettlau, M. Eugenik der Anarchie : Texte zu Geschichte u. Theorie des Anarchismus / Einl. von Jong R. de. ; Hrsg. in Zusarb. mit dem Intern. Inst. voor sociale Geschiedenis, Amsterdam, von H. M. Becker. - Wetzlar : Buchse der Pandora, 1985. - 207 s., portr.
 291. Nettlau, M. Michel Bakunin, eine Biographie. - London, 1896-1900. - Vol. 1-3. - (Издана тир. 50 экз.).
 292. Nikolaewsky, В. Bakunin in der Dresdener Zeitung // International Rewiew for Social History.-Vol. I.-Leiden, 1936.-S. 121-216.
 293. Nozick, R. Anarchy, state, and Utopia / Robert Nozick. - [New York] : Basic books, cop., 1974. -XVI, 367 p. - Библиогр. : с. 355-360.
 294. Oberlander, E. Der Anarchismus zur Theorie und Praxis der herrschaftspreinien Gesell-schaft. - Köln, 1972.
 295. Oved, Y. The future society according to Kropotkin// Cahiers du monde russe et sov - Paris, 1992.- Vol.33. - № 2/3.- P. 303-320. - (Теория общественного переустройства П. А. Кропоткина).
 296. Orton, L. D. Bakunin's Plan for Slav Federation and their Role// Canadian- American Slavic Studies. Spring 1974. - P. 107-115.
 297. Orton, L. D. The Echo of Bakunin's Appeal to the Slavs // Canadian-American Slavic Studies. Winter 1976. - P. 487-501.
 298. Palij, M. The Anarchism of Nestor Makhno, 1918-1921 : An Aspect of the Ukraininan Revolution. - Seatle ; London : Universiti of Washington Press, 1976.-428 p.
 299. Parry, A. Jan Waclaw Machajski : His life and work // Вольский, А. Умственный рабочий. - N.-Y. ; Baltimore : Междунар. Лит. Содружество, 1968. - С. 5-22.
 300. Pavlov, A., Plimak, Е., Tvardovskaya, V. Humanism and violence in the Russian revolutionary tradition // Social sciences. - Moscow, 1992. - Vol. 22. - № 3.- P. 130-154. - (Русская революционная традиция : насилие и гуманизм. «Круглый стол» философов).
 301. Pergola, G. D. La mia distanza dall'ecologismo anarchico // Critica sociologica. - Roma, 1999. - № 129. - P. 42-44. - (Вопросы экологии в трудах европейских теоретиков анархизма XIX - начала XX вв.).
 302. Peter Kropotkin (1842-1921) : Bibliographie / Zusammengestellt von H. Hug ; Mit der Mitarbeit von H. Grau. - Berlin : Ed.Anares im Trotzdem-Verlag, 1994.-237, [3] il.
 303. Peter Kropotkin : 150th Anniversary : [Избр. ст.] // The Raven : anarchist qurterly. - London : Freedom Press, 1992.- V. 5. - № 4. - October/ December. - P. 309-404.
 304. Peter Kropotkin, the rebel, thinker and humanitarian : [сб. статей]. 1923.
 305. Peters, V. Nestor Makhno : The life of anarchist. - Winnipeg (Canada) : Echo Book, 1970.-389 p.
 306. Pfitzner, J. Bakuninstudien. - Pr., 1932.
 307. Pierre Kropotkine : La Science Moderne et l'Anarchie // Bibliotheque sociologique. - Paris, 1913.- № 49.- Рец. : Боровой, A. A.// Голос минувшего. - M., 1913. - № 8. - С. 276-281.
 308. Pierre Kropotkine a Marie Goldsmith // Cahiers du monde russe et sov. - Paris, 1992. - Vol. 33. - № 2/3. - C. 258-301. - (Публикация 25 неизд. ранее писем П. А. Кропоткина к М. Голдсмит, 1901-1915 гг.).
 309. Plechanow, G. Anarchismus und Sozialismus. - Berlin : Sozialdemokrat, 1894.
 310. The political philosophy of Bakunin : Scientific anarchism / Comp. and ed. by G. P. Maximoff. - N.-Y. ; London : Glencoe, III, Free press, 1953. - 423 c. ; To же - N.-Y. ; London, 1964.
 311. Popper, H. Anarchistisches Lesebuch / Hrsg. von Popper S. - Berlin : Guhl, 1986.- 149, 16 s.
 312. Pomper, Ph. Bakunin, Nechaev and the «Catecisme of a Revolutionary» // Canadian-American Studies. - Vol. 10. № 4. - 1976.
 313. Pril, M. Die Theorie des kommunistichen Anarchismus nach Peter Kropotkin : Dissertation. - Berlin, 1926. - 69 s.
 314. de Preaudeau, M. Michel Bakounine : La collectivisme danas I'lnternationale : Etude sur le Mouvement social (1868-1976). - Paris, 1912. - Рец. : Стеклов, Ю. M. // Голос минувшего. - М., 1913. - № 4. - С. 245-247.
 315. Proudhon, P.-J. Les confessions d'un revolutionnaire pour servir a l'histoire de la Revolution de fevrier. - Paris : M. Riviere, 1929.-442 c.
 316. Purchase, G. Evolution & Revolution : A Introduction to the Life and Thought of Peter Kropotkin. - Petersham, Ausrtalia : Jura Books, 1996. - 173, [3] c. - Bibliogr. : c. 162-173.
 317. Pyziur, E. The doctrine of anarchism of Michael Bakunin. - Milwakee, 1955.
 318. Ramus, P. William Godwin. - Leipzig, 1907.
 319. Randolph, J. «That historical family» : The Bakunin archive and the intimate theater of history in imperial Russia, 1780-1925 // The Russian review. - Syracuse (N. Y.), 2004. - Vol. 63. - № 4. - P. 574-593. - (Архив семьи Бакуниных и его значение для изучения истории российской интеллигенции, 1780-1925 гг.).
 320. Ravindranathan, Т. R. Bakunin and the Italians. - Kingston ; Montreal : Mc- Gill-Queen's Univ. press, 1988. - X, 332 p. - Bibliogr. : p. 309-324.
 321. Ravindranathan, T. R. Bakunin in Naples : An Assessment // Journal of Modern History. - 1981.- № 2, june.-P. 189-212.
 322. Ravindranathan, T. R. The Paris Commune and the First International in Italy : Republicanism versus Socialism, 1871-1872// International History Review. - 1981. - № 4, oct. - P. 482-516.
 323. The Revolutionary almanach. - N. P., 19-. - 80 p.
 324. Ridley, F. F. Revolutionary syndicalism in France the direct action of its time. - Cambrige : Univ. press, 1970. - VII, 279 p.
 325. Rives, La M. R.The new socialism. - Chicago : Kerr, 19-. - 32 p.
 326. Rock, M. Anarchismus und terror. - Trier, 1977.
 327. Romano, A. Storia del movimento socialista in Italia. - Vol. 1. - [Milano ; Roma], 1954 ; То же. - Bari, 1966. - (О M. А. Бакунине в переписке Мадзини с М. Бигс).
 328. Rosselli, N. Mazzini е Bakunin : 12 anni di movimento operaio in Italia (1860- 1872). - Torino, Bocca, 1927.
 329. Roussin, H. William Godwin. - Paris, 1914.
 330. Runkle, G. Anarhism. - N.-Y., 1972.
 331. Rydzewski, W. Imperatyw wolnosci i spoleczna egzystencja : (Filozoficzne przeslanki anarchizmu M. A. Bakunina) // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. - CCCX - Prace filozoficzne. - Z. 3. - S. 101-112.
 332. Rydzewski, W. Koncepcja wiezi spolecznej i wizja dziejow w doktrynie spolecznej Piotra A. Kropotkina // Archiwum Historii, Filozofii i Mysli Spolecznej. - Т. 24. - Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk, 1978. - S. 89-123. - Рез. на фр. яз.
 333. Rydzewski, W. Kropotkin. - Warszawa : Wiedza powszechna, 1979. - 190 s., port. - (Mysli I Ludzie : Filozofia). - Bibliog. : s. 188-190.
 334. Sakon, Takeshi. On P. A. Kropotkin's archives // Дзимбун кэнкю = Studies in the humanities. - Осака, 1992. - Т. 44. - № 2. - С. 1-16. - (на яп. яз.). - (Архивы П. А. Кропоткина ; Список архивных фондов в России, США и Западной Европе ; Обзор материалов, хранящихся в Государственной библиотеке им. Ленина и ЦГАОР).
 335. Saitzeff, H. William Godwin und die Anfange des Anarchismus im XVIII Jahrhundert. - Berlin, 1907.
 336. Saltaga, F. Odredenje socijalne revolucije u djelu M. A. Bakunjina // Pregled. - Sarajevo, 1986.-G. 76. - Br. 11/12.-S. 1089-1113. - (на сербохорв. яз.).- (Теория социальной революции в анархизме Бакунина и ее истоки).
 337. Saltman, R. В. The Social and Political Thought of Michael Bakunin. - Westport (Conn.) ; London, 1983.
 338. Schaffner, R. Anarchismus und Literatur in England : Von der Fr. Revolution bis zum Ersten Weltkrieg / Raimund Schaffner. - Heidelberg : Winter, cop. 1997. - [7], 578 s. - (Anglistische Forschungen ; Bd. 248). - Библиогр. : s. 523-569.
 339. Scheibert, P. Von Bakunin zu Lenin : Geschichte der russischen revolutionaren Ideologien, 1840-1895. - Bd. I. - Leiden, 1956.
 340. Schmidt, M. A makhnovist in Africa // Zabulaba : Journal of Southern African Revolutionary Anarchism. - 2004. - № 3. - C. 8-12.
 341. Stromberg, M. Bakounine en Italie // Revue Socialiste. - 1878.
 342. Shats, M. Jan Wazlaw Machaiski : A Radical Critic of Russian Intelligentsia and Socialism. - Pittsburgh : University of Pittsburg Press, 1989. - XIV, 250 p.
 343. Show, B. The impossibilities of anarchism. (Fabian Tract. - № 45). - London : Fabian society, 1903.- 27 p. ; Переиздание. - London. : Fabian society, 1921.-27 p.
 344. Skirda, A. Les Cosaques de la Liberte : Nestor Makhno, le Cosaque de l'Anarchie et la guerre civile russe 1917-1921. - Millau, 1985.
 345. Skirda, A. Nestor Makhno : Le Cosaque de l'Anarchie. - Millau, 1982.
 346. Slatter, J. The correspondence of P. A. Kropotkin as historical source material // Slavonic a. East Europ. rev - London, 1994. - Vol. 72. - № 2. - P. 277-288. - (Переписка П. А. Кропоткина в архивах разных стран).
 347. Sliwowska, W. W krągu poprzednikow Hercena. - Warszawa, 1971.
 348. Sliwowska, W., Sliwowski, R. Michel Bakounine et les polonais // Bakounine : combats et debats. - P., 1979. - P. 143-153.
 349. Socha-Turonska, I. Bakunin i Kropotkin : Dwie pilozofie anarchizmu // Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty naukowe uniwersytetu lodzkiego nauki humanistyszno-spoleczne. - Seria 1. - № 9. - Zeszyt, 1976. - S. 87-114.
 350. Socha-Turonska, I. Jednostka, wspolnota i przyroda w anarchokomunizmie Kropotkina //Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej. -T. 24. - Wroclaw ; Warszawa ; Krakow ; Gdansk, 1978. - S. 125-165. - Рез. на рус. яз.
 351. Sorel,G. From Georges Sorel : Essays in socialism and philosophy / Ed. with... - N.-Y. : Oxford univ. press, 1976. - [8], 388 p.
 352. Stieklow, G. (Стеклов Ю. M.) Marx und die anarchisten. - Dresden : Kaden, 1913. - 69 s.
 353. Stirner - Proudhon - Bakounine - Controverse de Paepe et Schwitzguebel - James Guillaume - Kropotkine.- 413, [1] c. — (...70....).- Библиогр. в подстроч. примеч.
 354. Sysyn, F. Nestor Makhno and the Ukraininan Revolution // The Ukraine, 1917— 1921 : A Stady in Revolution. - Cambridge, Massachusets, 1977. - P. 271- 304.
 355. Talerov, P. P. A. Kropotkin Targeted by the 'Holy Brotherhood' / Transl. [from rus.] by John Slatter // Revolutionary Russia. - Vol. 14. - № 2. December. - London : 2001.-P. 123-130.
 356. Temkinowa, H. Bakunin a problemy filozofii historii //Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej. - 1961. -T. 7. - S. 175-212.
 357. Temkinowa, H. Bakunin i antynomie wolności. - Warszawa : «książka i wiedza», 1964. - 240 s.
 358. Temkinowa, H. Edward Dembowski i Michal Bakunin // Polskie spory о Hegla. - W-wa, 1966. - S. 347-388.
 359. Ternon, Y. Makhno : La Révolte anarchiste. - Bruxelles, 1981.
 360. Todes, D. P. Darwin without Malthus. - N.-Y. : Oxford, 1989.
 361. Tomek, V. Historicka zkusenost cesskeho anarchismu// Filoz. cas. - Pr., 1994. - Roc. 42. - C. 5. - S. 805-821. - (рез. англ., нем.). - (Исторический опыт чешского анархизма).
 362. Tomek, V. К historicke a soudobe konfrontaci s anarchismen : Prisp. ke kritice anarchismu I delnickem hnuti na prelomu XIX. a XX. stol. a jeho soudobych podob. - Pr., 1986. - III, 131 s. -(Interni bulletin /Ustav pro filozofii a sociologii CSAV. - Ses. 64). - (Полемика и борьба социалистов с анархизмом на рубеже 19-20 вв. : история и современное идеологическое значение).
 363. Trautmann, Er. The voice of terror : A biogr. of Johann Most. - Westport (Conn.) ; L. : Greenwood press, 1980. -XXX, 289 p.
 364. Varlamov, V. Bakunin and the Russian jacobins and blanquists // Rewriting Russian history. - 2-d ed. - N.-Y., 1962. - P. 289-318.
 365. Ventury, F. Roots of Revolution : A History of Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century in Russia. - N.-Y., 1960.
 366. Volin, V. La revolution inconnue. - Paris, 1969.
 367. Uglik, J. Człowiek zbuntowany : Bakunina i Stirnera zmagania z wolnościa // Propositiones : Prace zebrane pod redakcjᶏ Tomasza Mroza i Marcina Sieńki. – Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. – S. 127–141.
 368. Waintraub, W. Mickiewicz and Bakunin // The Slavonic and East European Rewiew. - Vol. XXVIII. - Nov. - 1949.
 369. Waliski, A. Rosyjska filozofia i mysl spoleczna od oswiecenia do marksizmu. - Warszawa, 1973.
 370. Wawrykova, M. Polacy a sprawa Nieczajewa // Przeglad Historyczny. - 1964.-Z. 4.-S. 660-668.
 371. Wawrykova, M. Rewolucyjne narodniстwo w latach siedemdziesiatych XIX w. - Warszawa, 1963.
 372. Weber, P. Sozialismus als Kulturbewegung : Fruhsozialistische Arbeiterbe- wegung u. das Enstehen zweier feindlicher Bruder Marxismus u. Anarchismus. - Dusseldorf : Droste, 1989.- 545 s. - (Beitr. zur Geschichte des Parlamentarismus u. der polit. Parteien. - Bd. 86). - Bibliogr. : s. 509-540. - Ind. : s. 541-545.
 373. Weichold, J. Anarchysmus Heute : Sein Platz im Klassenkampf der Gegen- wart. - Berlin : Dietz, 1980. - 232 c.
 374. Wereszycki, H. Stosunki Hotelu Lambert z Hercenem i Bakuninem w prze- dedniu powstania styczniowego // Przegląd Historyczny. - T. XLVIII. - Zeszyt 2. - Warszawa, 1957. – S. 234-269.
 375. Williams, R. C. Culure in exile : Russian emigres in Germany. 1881-1941. - London, 1972.
 376. Whitten, W. C. Criminal syndicalism and the law in California : 1919-1927. - Philadelphia, 1969.-73 p.
 377. Woodcock, G. Anarchism. A history of libertarian ideas and movements. - [Harmondsworth (Mx)] : Penguin book. 1963. - 480 c.
 378. Woodcock, G. William Godwin. - L. : Porcupine press, 1946. - X, 266 c.
 379. Woodcock, G., Avakumovih, I. The Anarchist Prince. - N.-Y., 1971.
 380. Zahorska, M. Inteligencja w pogladach Jana Wacіawa Machajskiego // Inteligencja polska XIX i XX wieku. - Studia 6 / Pod red. R. Czepulis. - Rastenis, Warszawa : PWN, 1991. - S. 163-184.
 381. Zimmerman, J. E. Midpassage : Alexander Herzen and European revolution, 1847-1852.- Pittsburgh : Univ. of Pittsburgh press, 1989.- XVI, 305 p. - (Russ. a. East Europ. studies. - 10). - Bibliogr. : p. 283-294. - Ind. : p. 295-305. - (Роль А. Герцена в европейских революциях 1848 г., его публицистическая деятельность и связи с К. Марксом, П. Ж. Прудоном).

к началу